ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมวิชาการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน 17-18 มิ.ย. 65 จำนวน 23 คน