ครั้งที่1

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 16-17 พ.ย. 2563 (สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี) จำนวน 118 คน