ครั้งที่12

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 12 วันที่ 20-21 พ.ย. 2564 (สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี) จำนวน 40 คน