ครั้งที่14

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 14 วันที่ 15-16 ม.ค. 2565 (สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี) จำนวน 90 คน