ครั้งที่17

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 17 วันที่ 19-20 ก.พ. 2565 (สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี) จำนวน 43 คน