ครั้งที่2

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 18-19 ธ.ค. 2563 (สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี) จำนวน 107 คน