ครั้งที่20

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 20 วันที่ 30-31 มี.ค. 2565 (ศูนย์วิทยาศาสตร์การเรียนรู้นราธิวาส) จำนวน 225 คน