ครั้งที่22

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 22 วันที่ 19-20 เม.ย. 2565 (วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี) จำนวน 93 คน