ครั้งที่23

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 23 วันที่ 23-24 เม.ย. 2565 (โรงเรียนสูงวัยทักษิณานาเกตุ จังหวัดปัตตานี) จำนวน 69 คน