ครั้งที่24

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 24 วันที่ 8-9 พ.ค. 2565 (ฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำ จ.ปัตตานี) จำนวน 2 คน