ครั้งที่25

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 25 วันที่ 26-27 พ.ค. 2565 (วิทยาลัยเทคนิคยะลา จ.ยะลา) จำนวน 29 คน