ครั้งที่3

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 16-17 ม.ค. 2564 (สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี) จำนวน 52 คน