ครั้งที่7

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 8-9 เม.ย. 2564 (เทศบาลตำบลเตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี) จำนวน 119 คน