ครั้งที่8

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 8 วันที่ 12-13 มิ.ย. 2564 (สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี) จำนวน 34 คน