รอบพิเศษ (บ้านกึ่งวิถี)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม รอบพิเศษ วันที่ 24-25 มี.ค. 2565 (บ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป จ.นราธิวาส) จำนวน 90 คน