อุทยานครั้งที่1

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม อุทยานพลังงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มี.ค.-1 เม.ย.2564 (สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี) จำนวน 23 คน