อุทยานครั้งที่2

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม อุทยานพลังงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 22-24 พ.ค. 2565 (สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี) จำนวน 9 คน