ผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

Displaying 1 - 7 of 7

วันที่รายงานชื่อผู้รายงานกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการการเข้าร่วมผลการรายงาน
28/10/2022นาง มีเนาะ อีมันสมันติดตั้งโซล่าเซลล์เข้าร่วมดูผล
20/09/2022นาง ปรีดา สิงหะเสนาอบรมโครงการคนกินแดดชายแดนใต้เข้าร่วมดูผล
02/08/2022นาย ซุลฮัยดี ซากาคนกินแดด ครั้ง ที่ 2เข้าร่วมดูผล
01/08/2022นาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียมครั้งที่ 1 วันที่ 16-17 พ.ย. 2563 (สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี)เข้าร่วมดูผล
01/08/2022นางสาว อมรพรรณ พัทโรอบรมคนกินแดดชายแดนใต้เข้าร่วมดูผล
01/08/2022นางสาว อมรพรรณ พัทโรครั้งที่ 7 วันที่ 8-9 เม.ย. 2564 (เทศบาลตำบลเตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี)เข้าร่วมดูผล
01/08/2022นาย สมบัติ นพจนสุภาพครั้งที่ 1 วันที่ 16-17 พ.ย. 2563 (สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี)เข้าร่วมดูผล
วันที่รายงานชื่อผู้รายงานกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการการเข้าร่วมผลการรายงาน