กำหนดการการประชุมวิชาการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน

กำหนดการการประชุมวิชาการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน

วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันเวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร
17 มิถุนายน 2565   19107    
08.30 น. พิธีเปิด      
09..00 – 10.00 น. บรรยายพิเศษ นพ.ยา สารี Keynote Speaker  เอกสาร
10.00 – 12.00 น.

TEEED Talk
ห้อง 19107

10.00 น.

คุณสมนึก  สิทธิการณา
พลังงานจังหวัดปัตตานี

   
10.15 น.

นายมณฑล  หัสดินทร์
นายช่างเทคนิคอาวุโส
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

   
10.30 น.

ดร.สัมพันธ์ คงมาก
อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   
10.45 น. คุณปวงวิทย์  สนเลม็ด    
11.00 น.

คุณวิชาญ  พิศสุวรรณ
ประชาชน จังหวัดกระบี่

   
11.15 น.

คุณมูฮัมหมัดราฟี่ บินฮัจยียาซีน
โครงการโคกหนองนาโมเดล เตราะบอน

   
11.30 น. ศูนย์วิทย์ฯ ปัตตานี    
12.00 – 13.30 น. พัก          
13.30 – 16.30 น. โซลาร์เซลล์เริ่มได้อย่างไร
ห้อง 19107
13.30 น.

คุณเมธี  บุญรักษ์
เกษตรกรตัวอย่าง

   
13.45 น.

คุณรอยาลี  ดอเลาะ
ประชาชนทั่วไป

   เอกสาร
14.00 น.

คุณอาอีซะฮ์ ดือราแม
ศ.วิทย์ นราฯ
(เครื่องเก็บทุเรียน)

   
14.15 น.

คุณสุไรนี มะเด็ง
กศน.ปะนาเระ
(ตู้ชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์)

   
14.30 น.

ศ.วิทย์นราฯ
(เครื่องร่อนทองภูมิปัญญาชาวบ้าน)

   
  กศน.ยะรัง (เครื่องปลอกลูกหยี)    
  กศน.กระพ้อ (จักรยาน)    
  กศน.ไม้แก่น (ตู้ฆ่าเชื้อ)    
การพัฒนาช่างโซลาร์เซลล์
ห้อง 19107
15.00 น. คุณภาคภูมิ  คัมภีรทัศน์    เอกสาร
15.15 น. คุณพิพัฒน์  ยอดพุฒ    
15.30 น. คุณสาธิต  เจริญวรรณ    
15.45 น. คุณสุเทพ (เครื่องสูบน้ำ)    
16.00 น. คุณสมบัติ นพจนสุภาพ
(เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำ)
   
16.15 น.

คุณสุรเชษฐ์  สังข์ทอง
(จักรยานไฟฟ้า)

   
18 มิถุนายน 2565   ห้อง 19107    
09.00 – 10.00 น. บรรยายพิเศษ ผศ.ดร.สมพร  ช่วยอารีย์  Keynote Speaker  
10.00 – 16.00 น. บูธสาธิตและแสดงสินค้า
ห้อง 19107
1) สถานีรถไฟฟ้า (Smart Energy for Life)    
2) สถานีเครื่องสูบน้ำ (สุเทพ)    
สถานีการเรียนรู้ 8 สถานี
บริเวณสำนักวิทยบริการ
3) สถานีไฮบริด OAR สถานีพิซซาแดด    
4) สถานีเครื่องสูบน้ำ OAR สถานีจักรยานปั่นไฟฟ้า    
โต๊ะ 1 รถ 3 ล้อไฟฟ้า/มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า

โต๊ะ 2 รถ Micro bus (อ.สล้าง)

   
    โต๊ะ 3 สถานีไฮโวลท์และการประยุกต์ใช้ในรถยนต์    

หมายเหตุ 

  • บูธสาธิตและแสดงสินค้ามีทั้ง 2 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
  • สถานีการเรียนรู้ มีวันที่ 18 มิ.ย. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.