ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน

การประชุมวิชาการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเรียนรวม 19 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ (Solar Man in Southernmost Border) สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม “การประชุมวิชาการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน” ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเรียนรวม 19 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายในงานมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานวิชาการ ในหัวข้อการนำเสนอหรือขอบเขตของงาน ดังนี้

🚩 โซลาร์เซลล์เริ่มได้อย่างไร : สำหรับกลุ่มผู้สนใจทั่วไป
🚩 การใช้โซลาร์เซลล์และปัญหาในการใช้งาน : สำหรับกลุ่มผู้ใช้โซลาร์เซลล์
🚩 แนวทางการพัฒนาช่าง/ช่างร่วมแชร์ประสบการณ์ : สำหรับกลุ่มช่าง

⚠️ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ สำหรับผู้นำเสนอผลงานจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอตามรูปแบบ PowerPoint ที่กำหนด (ดาวน์โหลด) และส่งให้ผู้จัดงานภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นี้

ยังไม่มีกิจกรรมในช่วงนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📧 oar@psu.ac.th
☎️ 086 480 1647
LINE: @355dmrmu
Website: https://www.solarman.in.th